เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง (42 รายการ)

Ms-จิ๊งหรีด 5 กก
415.00
กุ้งขาวไว้หาง 26/30
0.00
กุ้งขาวไว้หาง 31/40
0.00
กุ้งขาวไว้หาง 41/50 1.Kg (X10)
120.00
กุ้งขาวไว้หาง 51/60 1.Kg (X10)
120.00
กุ้งขาวไว้หาง 61/70
110.00
กุ้งต้ม 51/60 1000 กรัม
220.00
คอเอ็นแก้ว
50.00
คางปลาหมึก
0.00
คางหมึก ยักษ์จีน 100/300
0.00
คางหมึก ยักษ์จีน 300/500
0.00
คางหมึก ยักษ์จีน100/300
0.00